Persoonsgegevens die Tastbaar-baby verwerkt:

Tastbaar-baby verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van Tastbaar-baby of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt doorgegeven.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Gewicht en Apgarscore (m.b.t. geboorte baby)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Dossier en/of intakeformulier m.b.t. de begeleiding
– Vragenlijst voor ouders en hun baby (deze wordt via een word document verstuurd)

Met welk doel(en) verwerkt Tast-baar-baby jouw persoonsgegevens:

*Verzenden van een intakeformulier.
*Verzenden van de vragenlijst voor ouders en hun baby.
*Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het behandel/begeleidingstraject wat je met Tastbaar-baby hebt afgesloten.
*Je te informeren over cursussen, workshops of andere activiteiten van Tastbaar-baby.
*Tastbaar-baby verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk verplichting voor is, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Tastbaar-baby neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is.

Hoe lang bewaart Tastbaar-baby persoonsgegevens?

Tastbaar-baby bewaart je persoonsgegevens 15 jaar, zoals dat wettelijk verplicht is gesteld Daarna worden jouw gegevens officieel vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Tastbaar-baby verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Tastbaar-baby ervoor kiest jouw persoonlijke gegevens te delen met een verloskundige, arts, fysiotherapeut of andere deskundige dan is dit altijd in overleg met jou en nooit zonder toestemming van jou.

Cookies:

Cookies, of vergelijkbare technieken waar Tastbaar-baby gebruik van maakt.
Tastbaar-baby gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tastbaar-baby gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Tastbaar-baby cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat Tastbaar-baby op maat gemaakte informatie kan aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan de website www.tast-baar-baby.nl ben je al geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden door Tastbaar-baby:

De website www.tast-baar-baby.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Tastbaar-baby kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Tastbaar-baby zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijder ik deze informatie zo snel mogelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tastbaar-baby en heb je het recht om je gegevens over te dragen naar derden. Dat betekent dat je bij Tastbaar-baby een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Tastbaar-baby over jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, toe te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik wel aan jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal dan zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek Tastbaar-baby wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Tastbaar-baby persoonsgegevens beveiligt:

Tastbaar-baby neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tastbaar-baby: 0513-880797 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.